https://namm-spa.com/wp-content/uploads/2019/10/Shop-front.jpg
https://namm-spa.com/wp-content/uploads/2019/10/Relaxation-Area.jpg
https://namm-spa.com/wp-content/uploads/2019/10/Double-Room-1.jpg
https://namm-spa.com/wp-content/uploads/2019/10/Single-Room-1-1.jpg
https://namm-spa.com/wp-content/uploads/2019/10/Single-Room.jpg
https://namm-spa.com/wp-content/uploads/2019/10/Nail-Room-3-1.jpg

น้ำ สปา

สามย่านมิตรทาวน์

BY Devarana Spa

น้ำ สปา (Namm Spa) ซึ่งเป็นเครือสปาชั้นนำของโรงแรมดุสิตธานี ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 โซน B โครงการสามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) ใจกลางกรุงเทพมหานคร